ผู้แนะนำ : เปรมภูริศวร์  
อีเมลล์ : s4340216@hotmail.com  
เบอร์โทร : 0958265978ชื่อผู้ใช้       รหัสผ่าน             เริ่มต้นธุรกิจคิงเฮลติอย่างไรให้ถูกวิธี

1.พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง
          ทำความ รู้จักกับผลิตภัณฑ์ด้วยการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองในทันที โดยการสังเกตตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า ร่างกายของของเรา ว่าหลังใช้สินค้านั้นๆ แล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แล้ว

2.สร้างฐานผู้บริโภค
         "ใช้ ดีแล้วบอกต่อ" ยังเป็นประโยคอมตะที่ยังใช้ได้แบบไม่เชยในยุคนี้ เพราะเมื่อคุณได้พิสูจน์ถึงสินค้านั้นๆ ด้วยตัวคุณเอง และได้สังเกตจนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสินค้าที่คุณมีอยู่ดีอย่างไร คุณก็จะสามารถบอกต่อได้แบบเต็มปากเต็มคำอย่างธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้การนั่งเล่าเรียนแต่อย่างใด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างฐานผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงแล้ว

3.สร้างกลุ่มนักธุรกิจ
        นักธุรกิจ เกิดจากการเล็งเห็นถึงประโยชน์ร่วมกันและเห็นถึงความสำคัญ ความเป็นไปได้ของธุรกิจจึงก่อให้เกิดการลงทุน เพื่อขยายงานต่อไปนั่นเอง ความเจริญเติบโตในธุรกิจของคุณมาจากการแบ่งปันโอกาสทางธุรกิจ ให้กับผู้อื่น ช่วยให้เขาตัดสินใจและประสบความสำเร็จ หากธุรกิจคิงเฮลติเป็นโอกาสที่ตรงกับความต้องการของเขา สิ่งนี้เรียกว่าการสปอนเซอร์ โดยทั่วไปแล้ว นักธุรกิจอิสระที่ให้การสปอนเซอร์ผู้อื่นจะมียอดธุรกิจโดยเฉลี่ยสูงกว่านักธุรกิจอิสระ ที่ไม่ได้ให้การสปอนเซอร์ผู้อื่น

4.การบริหารกลุ่มธุรกิจ
       "กลุ่มธุรกิจ" คือ ทีมนักธุรกิจที่อยู่ภายใต้สายงาน (ดาวไลน์) หรือภายใต้การสปอนเซอร์ของคุณ มี ผู้คนมากมายที่คุณได้ให้การสปอนเซอร์ส่วนตัว (ดาวไลน์ติดตัว) แต่ก็มีคนอื่น ๆ อีกที่ได้รับการสปอนเซอร์จากผู้คนที่คุณได้สปอนเซอร์ส่วนตัวไว้ (ดาวไลน์ชั้นลึก) งานของคุณคือ ฝึกอบรมและสร้างแรง บันดาลใจให้กลุ่มของคุณสม่ำเสมอ ผลที่ตามมาก็คือ คุณจะได้รับรายได้พิเศษเมื่อกลุ่มธุรกิจของคุณมีรายได้ ในขณะที่คุณสร้างความเจริญเติบโตให้ธุรกิจของคุณต่อไป กลุ่มธุรกิจของคุณก็ได้สร้างความเจริญเติบโตให้ธุรกิจของเขาต่อไปเช่นกัน คุณทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้รับผลตอบแทนด้วยกันทั้งคู่ และนี่คือความภาคภูมิใจในความยุติธรรมของแผนการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า.. คุณจะประสพความสำเร็จเมื่อคุณช่วยเหลือให้กลุ่ม หรือทีมของคุณประสพความ สำเร็จด้วย